Kingmax Zeus Dragon RGB (KM-LD4-3000-8GRS) 8G (1x8GB) DDR4 3000Mhz

Giá: Liên hệ

  • Kiểu RAM: DDR4
  • Dung lượng: 8GB
  • BUS: 3000Mhz
  • LED RGB