Mặt Đơn Micronet

180.000 

Dòng sản phẩm

Mặt ổ cắm mạng

Sử dụng

Dùng làm ổ cắm gắn tường