Microphone Thronmax Mdrill Pulse + Noise cancellation

Giá: Liên hệ

  • Nguồn điện yêu cầu / Tiêu thụ: 5V 150mA
  • Tốc độ lấy mẫu: 96kHz
  • Tốc độ bit: 24bit
  • Các mẫu ghi âm: Cardioid, Omni-Directional
  • Tần số đáp ứng: 20Hz – 20kHz