Samsung 860 EVO 2TB SATA 3 2.5 inch (Đọc 550MB/s – Ghi 520MB/s)

  • Công nghệ V-NAND cho hiệu suất đọc / ghi cao
  • Tốc độ đọc: 550MB/s
  • Tốc độ ghi: 520Mb/s
  • Độ bền vượt trội