Hướng dẫn mua hàng

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Bước 1: Lựa chọn sản phẩm cần mua.

Bước 2: Thêm vào giỏ hàng

Bước 3: Vào giỏ hàng kiểm tra thông tin, số lượng và tiến hành đặt hàng

Bước 4: Đăng ký thông tin địa chỉ để giao hàng

Bước 5: Xác nhận đặt hàng thành công