Adata XPG SPECTRIX S40G RGB 256GB PCIe NVMe 3×4 (Doc 3500MB/s, Ghi 3000MB/s)

1.349.000 

  • Chỉnh màu RGB theo cách của bạn
  • Tốc độ vô song
  • Theo đuổi sự Hiệu quả
  • Tính vẹn toàn và Bảo mật Dữ liệu