Bộ phát wifi Mesh Tp-Link Deco X60 3 pack WIFI 6 AX3000

Giá: Liên hệ

  • Wi-Fi 6 có tốc độ lên đến 3,000 Mbps — 2,402 Mbps trên 5 GHz và 574 Mbps trên 2.4 GHz.
  • Kết nối nhiều thiết bị hơn với công nghệ OFDMA và MU-MIMO
  • Một Mạng Thống Nhất: Nhiều thiết bị tạo thành một mạng toàn gia đình, tự động chọn kết nối tốt nhất khi bạn di chuyển xung quanh nhà.