Colorful GeForce GTX 1050 Ti NB 4G-V

Giá: Liên hệ

  • Nhân đồ họa: Nvidia GTX 1050Ti
  • Số nhân Cuda: 768
  • Xung nhịp GPU: 1468
  • Dung lượng VRAM: 4GB GDDR5