Đế tản nhiệt Laptop COOLER PAD V4

220.000 

  • Sản phẩm Đế tản nhiệt cho Laptop
  • ModelS 400
  • Fan 4
  • Tốc độ Fan 1500RPM