Leadtek Nvidia RTX A6000 (48GB GDDR6, 384-bit, 4x DisplayPort, 1×8-pin)

Giá: Liên hệ

  • Card màn hình đồ họa chuyên nghiệp Nvidia RTX A6000
  • Nhân CUDA: 10.752
  • Nhân Tensor: 336
  • Nhân RT: 84
  • Bộ nhớ 48GB GDDR6 với ECC