NZXT AER RGB 2 Series 140mm Twin Starter White (HF-2814C-TW)

Giá: Liên hệ

  • Đơn giản hóa kết nối LED Strip & Fan LED
  • 3 cổng kết nối điều tốc fan PWM
  • 2 fan trắng AER 2 140 RGB tông màu trắng nổi bật không gian
  • Hiệu ứng LED RGB đa dạng
  • Sử dụng phần mềm CAM để tùy chỉnh