Palit GT 1030 (2GB GDDR5, 64-bit, HDMI+DVI)

Giá: Liên hệ

  • Nhân đồ họa: Nvidia GT 1030
  • Số nhân Cuda: 384
  • Cung GPU: 1468 Mhz
  • Dung lượng VRAM: 2GB GDDR5